Categorie: Uncategorized

Nieuws van Stichting Dorpsarchief

Nieuws van Stichting Dorpsarchief Schalkhaar en Museum Averlo-Frieswijk-Schalkhaar i.o.
Tijdens de braderie van Schalkhaar Life op zondag 26 mei 2019 hebben Stichting Dorpsarchief, Landbouwminiaturen Museum Frieswijk en het Dorpsmuseum van Geert Obdeijn zich gezamenlijk kunnen presenteren als Museum Averlo-Frieswijk-Schalkhaar. Er waren veel positieve reacties en er zijn veel contacten gelegd met toekomstige sponsoren. We hebben meerdere bezoekers van de braderie kunnen helpen aan informatie over de oude objecten van het Dorpsmuseum, informatie over de trekkers van Landbouwminiaturen Museum Frieswijk en er was navraag naar informatie uit het Dorpsarchief. We konden aan het eind van de dag terugkijken op een geslaagde aanwezigheid op de braderie en dat is voor ons de reden om ook aanwezig te zijn op de rommelmarkt tijdens de Kermis van Averlo. We hopen velen van u te ontmoeten in onze kraam en bij deze gelegenheid kunnen wij u informeren over de allerlaatste ontwikkelingen.
Tijdens de vakantieperiode in de afgelopen tijd zijn er minder stappen gemaakt in de herontwikkeling van de site. Op dit moment wordt er weer gewerkt aan de site en u kunt de vernieuwing op de site volgen. Wij zijn een database van de foto’s aan het opbouwen en wij streven ernaar om een logische structuur neer te zetten waarin het gemakkelijk zoeken is. Kennisoverdracht vindt plaats om de site toekomstbestendig te maken. Daarnaast zijn we bezig met het verzamelen van nieuw materiaal om te tonen op de site, waarbij wij ook putten uit het archief van Herman Sonnenberg. We realiseren ons dat wij over veel materiaal beschikken over het verleden van Schalkhaar echter het heden is morgen weer verleden en op dit moment missen we een geregeld aanbod van beeldmateriaal uit de huidige tijd. Dan hebben we het over de nieuwbouw in Schalkhaar, de activiteiten in Schalkhaar en informatie over de inwoners van Schalkhaar. Wij kunnen uw hulp daar heel goed bij gebruiken. U kunt hierbij denken aan het aanleveren van archiefmateriaal maar ook door uw inzet als vrijwilliger. In de afgelopen maand hebben wij een vraag van ex-militair over de kazerne kunnen beantwoorden door verstrekking van informatie. Het is toch verbazingwekkend hoe snel historische informatie vervaagt en dit is erg jammer. Historie kan ons helpen in de toekomst.
In de afgelopen maanden zijn er een aantal belangrijke ontwikkelingen geweest ten aanzien van Museum Averlo-Frieswijk-Schalkhaar. Wij zijn in gesprek met Leader De Kracht van Salland en willen zo snel als mogelijk een gedegen aanvraag voor subsidie afronden. Op dit moment is de Gemeente Deventer aan zet. De ingediende plannen worden binnen de gemeente getoetst aan allerlei randvoorwaarden. Er is wat minder voortgang dan gehoopt, dit mede vanwege vakantie van medewerkers van de gemeente. In mei zijn beide instanties ter plekke geweest om nadere informatie in te winnen. Het gesprek met name met de gemeente is als zeer constructief ervaren en de aanwijzingen en richtlijnen hebben geholpen bij het opstellen van de inmiddels ingediende plannen.
In aansluiting met bovenstaande hebben wij inmiddels ook contact gehad met start-up Tijdlab. In een rondetafel-gesprek met twee heren van Tijdlab hebben wij uit kunnen leggen wat wij willen met het museum en zij hebben aangegeven wat zij voor ons kunnen betekenen. Tijdlab is gespecialiseerd in software ter ondersteuning van audi-visuele presentaties en biedt ook ondersteuning bij aanschaf van hardware. Wij hebben ervaren dat het belangrijk voor subsidiegevers is dat er veel aandacht wordt besteed aan ontwikkeling en educatie. De software en expertise van Tijdlab kan daarbij zeer nuttig ingezet worden.
Inmiddels is Harry Beffers niet meer actief als bestuurslid van Stichting Dorpsarchief en wij zijn hem erkentelijk voor zijn bijdragen aan de Stichting.
Voor contact verwijzen wij u naar de site van Stichting Dorpsarchief of direct naar onderstaande personen:
Richard Schrijver, Pastoorsdijk 20, 7433 DK Schalkhaar
Theo Brinkman, Prinses Beatrixweg 5, 7433 DB Schalkhaar
Willie Hurenkamp, Oerdijk 98, 7433 AD Schalkhaar
Familie Venneman, Frieswijkerweg 7, 7433RB Schalkhaar

More Life

Met een zelfgemaakte basgitaar, dozen van Persil en deksels van Buisman als drumstel en met een tot versterker omgebouwde radio begaven Theo en Hans Riesewijk, Richard Schrijver en René Bourgonje uit Schalkhaar zich in het begin van de jaren zestig als ‘Jazz Devils’ op het muzikale pad en luisterden in hun nabije omgeving menig verlovingsfeestje op. René Bourgonje kreeg al een paar jaar les van Ben Rondhuis van The White Comets toen hij in 1963 tijdens een logeerpartijtje zijn neefjes Hans en Theo Riesewijk tot muzikale activiteit aanspoorde en voorstelde een bandje op te richten. Buurjongen Richard Schrijver, trommelslager bij de plaatselijke muziekvereniging St. Caecilia, completeerde de Jazz Devils die, gestoken in witte overhemden en zwarte broeken met onder meer Who’s the tiger, Kom van het dak af en Oh my darling Caroline het dorp Schalkhaar uit de slaap hielden. De promotie van Go Ahead naar de eredivisie leverde het viertal een eerste serieus optreden op bij manager Willem Beltman thuis. Met de instrumenten achter op de fiets en de sterkste jongen uit de buurt Jan Mulder als roadmanager om de zware spullen te dragen, arriveerden de Jazz Devils bij Beltman en voelden zich een paar uur later de koning te rijk met elk een tientje op zak.

The Rockfighters
Roem en het grote geld lonkten en in het houten gymnastiekhok achter de Nicolaasschool werden wekelijks de akkoorden bijgeschaafd. Als het koud was werd er eerst gekeken of er wel voldoende petroleum in de tank zat. Zo niet dan werd het repeteren even uitgesteld. Bij warm weer daarentegen veranderde het houten hok in een broeikas en gingen de ramen en deur wagenwijd open. Dat leidde al gauw tot klachten in de buurt over geluidsoverlast. Gelukkig stelde het toenmalig hoofd van de Nicolaasschool een lokaal beschikbaar en kon de muzikale ontwikkeling van het viertal dat nu schuilging onder de naam The Rockfighters onbelemmerd doorgaan.

More Life
In 1965 voegde Rinus Tijhaar zich bij de band nadat hij eerst kritiek had geuit op de muzikale vertolking van het nummer Hello Josephine van The Scorpions. Toen hij liet horen hoe het nummer wel gezongen moest worden, gingen de overige bandleden meteen overstag. De tijd was rijp om de bakens te verzetten. Een tweede plaats op een talentenjacht in De Smidse te Wilp luidde een zeer succesvolle periode in met allereerst optredens tijden dansavonden van de Katholieke Instuif te Schalkhaar.
De apparatuur werd aangepast en verbeterd, het repertoire afgestemd op de top veertig en de naam veranderd in More Life. De band had in die tijd duidelijk de wind mee want het aantal dansavonden met live muziek nam enorm toe. De verzoeken om op te treden beperkten zich dan ook al niet meer tot Schalkhaar. In een straal van veertig kilometer werd de regio wekelijks geconfronteerd met More Life, soms wel vier of vijf keer in één weekend.
Na The White Comets waren ze de meest gevraagde band uit de wijde regio. De grote trouwe aanhang zorgde ieder weekend weer voor een geweldige sfeer tijdens de optredens waarbij vooral veel nummers van The Cats, The Golden Earring(s) en Creedance Clearwater Revival ten gehore werden gebracht. Ook had de band inmiddels met Jacques Tijhaar een manager in huis gehaald die de financiële zaken regelde en zorgde voor een volle agenda.
Enkele hoogtepunten in die tijd waren o.m. optredens in Roermond en een aantal malen in Duitsland. Ook een optreden in Schalkhaar samen met The Motions was een groot succes. In 1971 gooiden dienstplicht, werk, studie en verkering roet in het muzikale eten en werd het steeds moeilijker om te blijven repeteren. Toen ook de Nicolaasschool geen oefenruimte meer beschikbaar wilde stellen, werd in augustus 1972 besloten een punt achter More Life te zetten en de geplande optredens voor dat jaar verder af te zeggen.

Het hele verhaal van More Life

 

Bevrijding Schalkhaar

Het  dorpsarchief- Schalkhaar  wil aandacht besteden aan 75 jaar bevrijding Schalkhaar.  In de kader zo zijn wij op zoek naar meer archief materiaal zoals foto’s, verhalen en mogelijk beeldmateriaal. Bent u in het bezit van deze materialen of kent een persoon die ons meer informatie kan geven over de bevrijding van Schalkhaar, neem dan contact met ons op.

Vervanging laanbomen aan Oerdijk verdeelt bewoners.

Aan de Oerdijk in Schalkhaar kapt de gemeente dit najaar 128 laanbomen waaronder kastanjes en eiken en beuken. Begin 2020 komen hiervoor 108 jonge bomen terug; een mix van beuken, eiken, iepen, esdoorn en robinia. Volgens de gemeente zijn de huidige bomen ‘slecht aan het worden’ en  komen zij in aanmerking voor ‘laanboomverjonging’. Deze mededeling kregen aanwonenden begin juni in een brief van de gemeente. De toelichting deze week in Zalencentrum De Lindeboom hield volgens Oerdijk-bewoner Marcel Duchatteau niet over.
,,Er waren dertig à veertig belangstellenden. De sfeer was informeel, maar het was geen informatieavond. De boodschap was: dit zijn onze plannen en daarmee moeten jullie het doen. Als buurt hadden we graag eerder en vollediger geïnformeerd willen worden, zodat we er zelf een oordeel over hadden kunnen vellen. We weten bijvoorbeeld nog steeds niet hoeveel bomen ziek zijn. Als dat er nou tachtig zijn dan snap ik dat er iets moet gebeuren. Ze zeggen dat ze de politiek dichter bij de burger willen brengen, nou dat lukt zo niet”, aldus de 53-jarige Duchatteau.

Een familielid van de Schalkhaarder dat anoniem wil blijven, zegt dat hij de afgelopen weken een aantal keer de gemeente heeft gebeld om informatie op te vragen over wat er precies gaat gebeuren met de bomen. ,,De vrouw die ik sprak zag geen reden mij de rapportage te sturen over het onderzoek naar de bomen. Volgens haar zijn alle bomen slecht en worden ze gekapt. Er is een ‘visuele inspectie’ gedaan en daar moet ik het mee doen. Ook andere mensen in de buurt krijgen geen informatie, omdat die gegevens volgens de gemeente niet openbaar zijn. Dit verbaast mij, net als vele buurtbewoners, heel erg. Zeker omdat naar onze mening de bomen niet slecht zijn en iedereen veel waarde hecht aan deze oude, mooie bomen.”
Tekeningen
Gemeentewoordvoerder Gideon Burgers bestrijdt dat de informatie over de bomen niet openbaar is. ,,We hebben alleen niet een kant-en-klaar rapport klaarliggen. Iedereen die op de informatiebijeenkomst zijn of haar mailadres heeft achtergelaten krijgt eind deze week of begin volgende week tekeningen waarop staat aangegeven welke bomen aan de Oerdijk ziek zijn. Het gaat om een percentage dat tegen de 50 procent loopt. Het is een laan en we willen de eenheid bewaren, vandaar dat we hebben gekozen voor laanboomverjonging.”
Burgers wil benadrukken dat zeker niet alle bezoekers van de bijeenkomst in De Lindeboom (,,het was een informatiebijeenkomst en geen inspraakbijeenkomst”) negatief waren. ,,Er waren ook positieve geluiden van aanwonenden die juist veel overlast van de bomen ervaren.” Bij het maken van de foto voor dit artikel beaamt een buurtbewoner dit. Hij spreekt van een ‘enorme overlast’ door kastanjebomen. Vooral auto’s worden ‘erdoor besmeurd’ en er vallen ook ‘joekels van kastanjes op’, aldus de Schalkhaarder.
De geplande laanboomverjonging aan de Oerdijk geldt voor het gedeelte tussen de Kolkmansweg en het kanaal.