Frieswijk / Averlo

Het landgoed Frieswijk is een particulier landgoed van circa 150 hectare. Het nu niet meer aanwezige landhuis was een havezate.

De bewoningsgeschiedenis van Frieswijk begon al in het mesolithicum. Gedurende archeologische opgravingen werd een nederzetting uit die tijd blootgelegd. Rond het landgoed zijn nog op verschillende plaatsen delen van landweren aanwezig.

Het laatste landhuis, gebouwd in 1775, werd in 1936 afgebroken. Een houten jachthuis dat prins Hendrik, echtgenoot van koningin Wilhelmina en een groot jachtliefhebber, in 1912 cadeau kreeg van de Noorse koning vond een plek op Frieswijk. Later werd het verplaatst naar Joppe bij Gorssel waar het sinds 1935 fungeert als jeugdherberg. Het koetshuis, de tuinmanswoning, het huis van de jachtopziener en een vijftal boerderijen zijn nog op het landgoed aanwezig. Ze zijn herkenbaar aan hun blauw met witte luiken. Van 1912 tot 1979 stond op het goed ook een drieklassige lagere school voor leerlingen van Frieswijk en Averlo. In het particulier bewoonde voormalige schoolgebouw vinden nu af en toe culturele activiteiten plaats.

Bedevaartsoord

“Onze lieve vrouwe van Frieswijk”
Op het landgoed bevond zich waarschijnlijk al in de middeleeuwen een bedevaartsoord. In een heilige boom zou zich een genadebeeld van de Heilige Maria hebben bevonden. Nog in de 17e eeuw klaagden Deventer predikanten over de belangstelling van het volk voor de Mariaboom van Frieswijk. Begin 20e eeuw werd in een boerderij in het naburige Averlo een laat-gotisch Mariabeeld gevonden dat nu in de Nicolaaskerk in het naburige Schalkhaar vereerd wordt. Sommigen menen dat dit de Madonna van Frieswijk uit de legenden is. Thea Beckman schreef in 1991, door dit gegeven geïnspireerd, Het wonder van Frieswijck. Er is echter geen aantoonbaar verband tussen het Mariabeeld en Frieswijk.

Cisterciënzer monniken op landgoed Frieswijk

Van 1883 – 1890 woonden en werkten de Cisterciënzer monniken op landgoed Frieswijk van hieruit stichtten zij klooster Sion in Diepenveen. Eind 2015 verhuisden zij naar Schiermonnikoog. In juni 2016 was in de tuin van het koetshuis amateurkunst te zien. Ter nagedachtenis aan de start van de monniken op het landgoed was een van de kunstwerken een beeldengroep van 7 monniken (gemaakt door Coralien van Hattem).