Vervanging laanbomen aan Oerdijk verdeelt bewoners.

Aan de Oerdijk in Schalkhaar kapt de gemeente dit najaar 128 laanbomen waaronder kastanjes en eiken en beuken. Begin 2020 komen hiervoor 108 jonge bomen terug; een mix van beuken, eiken, iepen, esdoorn en robinia. Volgens de gemeente zijn de huidige bomen ‘slecht aan het worden’ en  komen zij in aanmerking voor ‘laanboomverjonging’. Deze mededeling kregen aanwonenden begin juni in een brief van de gemeente. De toelichting deze week in Zalencentrum De Lindeboom hield volgens Oerdijk-bewoner Marcel Duchatteau niet over.
,,Er waren dertig à veertig belangstellenden. De sfeer was informeel, maar het was geen informatieavond. De boodschap was: dit zijn onze plannen en daarmee moeten jullie het doen. Als buurt hadden we graag eerder en vollediger geïnformeerd willen worden, zodat we er zelf een oordeel over hadden kunnen vellen. We weten bijvoorbeeld nog steeds niet hoeveel bomen ziek zijn. Als dat er nou tachtig zijn dan snap ik dat er iets moet gebeuren. Ze zeggen dat ze de politiek dichter bij de burger willen brengen, nou dat lukt zo niet”, aldus de 53-jarige Duchatteau.

Een familielid van de Schalkhaarder dat anoniem wil blijven, zegt dat hij de afgelopen weken een aantal keer de gemeente heeft gebeld om informatie op te vragen over wat er precies gaat gebeuren met de bomen. ,,De vrouw die ik sprak zag geen reden mij de rapportage te sturen over het onderzoek naar de bomen. Volgens haar zijn alle bomen slecht en worden ze gekapt. Er is een ‘visuele inspectie’ gedaan en daar moet ik het mee doen. Ook andere mensen in de buurt krijgen geen informatie, omdat die gegevens volgens de gemeente niet openbaar zijn. Dit verbaast mij, net als vele buurtbewoners, heel erg. Zeker omdat naar onze mening de bomen niet slecht zijn en iedereen veel waarde hecht aan deze oude, mooie bomen.”
Tekeningen
Gemeentewoordvoerder Gideon Burgers bestrijdt dat de informatie over de bomen niet openbaar is. ,,We hebben alleen niet een kant-en-klaar rapport klaarliggen. Iedereen die op de informatiebijeenkomst zijn of haar mailadres heeft achtergelaten krijgt eind deze week of begin volgende week tekeningen waarop staat aangegeven welke bomen aan de Oerdijk ziek zijn. Het gaat om een percentage dat tegen de 50 procent loopt. Het is een laan en we willen de eenheid bewaren, vandaar dat we hebben gekozen voor laanboomverjonging.”
Burgers wil benadrukken dat zeker niet alle bezoekers van de bijeenkomst in De Lindeboom (,,het was een informatiebijeenkomst en geen inspraakbijeenkomst”) negatief waren. ,,Er waren ook positieve geluiden van aanwonenden die juist veel overlast van de bomen ervaren.” Bij het maken van de foto voor dit artikel beaamt een buurtbewoner dit. Hij spreekt van een ‘enorme overlast’ door kastanjebomen. Vooral auto’s worden ‘erdoor besmeurd’ en er vallen ook ‘joekels van kastanjes op’, aldus de Schalkhaarder.
De geplande laanboomverjonging aan de Oerdijk geldt voor het gedeelte tussen de Kolkmansweg en het kanaal.