Nieuws van Stichting Dorpsarchief

Nieuws van Stichting Dorpsarchief Schalkhaar en Museum Averlo-Frieswijk-Schalkhaar i.o.
Tijdens de braderie van Schalkhaar Life op zondag 26 mei 2019 hebben Stichting Dorpsarchief, Landbouwminiaturen Museum Frieswijk en het Dorpsmuseum van Geert Obdeijn zich gezamenlijk kunnen presenteren als Museum Averlo-Frieswijk-Schalkhaar. Er waren veel positieve reacties en er zijn veel contacten gelegd met toekomstige sponsoren. We hebben meerdere bezoekers van de braderie kunnen helpen aan informatie over de oude objecten van het Dorpsmuseum, informatie over de trekkers van Landbouwminiaturen Museum Frieswijk en er was navraag naar informatie uit het Dorpsarchief. We konden aan het eind van de dag terugkijken op een geslaagde aanwezigheid op de braderie en dat is voor ons de reden om ook aanwezig te zijn op de rommelmarkt tijdens de Kermis van Averlo. We hopen velen van u te ontmoeten in onze kraam en bij deze gelegenheid kunnen wij u informeren over de allerlaatste ontwikkelingen.
Tijdens de vakantieperiode in de afgelopen tijd zijn er minder stappen gemaakt in de herontwikkeling van de site. Op dit moment wordt er weer gewerkt aan de site en u kunt de vernieuwing op de site volgen. Wij zijn een database van de foto’s aan het opbouwen en wij streven ernaar om een logische structuur neer te zetten waarin het gemakkelijk zoeken is. Kennisoverdracht vindt plaats om de site toekomstbestendig te maken. Daarnaast zijn we bezig met het verzamelen van nieuw materiaal om te tonen op de site, waarbij wij ook putten uit het archief van Herman Sonnenberg. We realiseren ons dat wij over veel materiaal beschikken over het verleden van Schalkhaar echter het heden is morgen weer verleden en op dit moment missen we een geregeld aanbod van beeldmateriaal uit de huidige tijd. Dan hebben we het over de nieuwbouw in Schalkhaar, de activiteiten in Schalkhaar en informatie over de inwoners van Schalkhaar. Wij kunnen uw hulp daar heel goed bij gebruiken. U kunt hierbij denken aan het aanleveren van archiefmateriaal maar ook door uw inzet als vrijwilliger. In de afgelopen maand hebben wij een vraag van ex-militair over de kazerne kunnen beantwoorden door verstrekking van informatie. Het is toch verbazingwekkend hoe snel historische informatie vervaagt en dit is erg jammer. Historie kan ons helpen in de toekomst.
In de afgelopen maanden zijn er een aantal belangrijke ontwikkelingen geweest ten aanzien van Museum Averlo-Frieswijk-Schalkhaar. Wij zijn in gesprek met Leader De Kracht van Salland en willen zo snel als mogelijk een gedegen aanvraag voor subsidie afronden. Op dit moment is de Gemeente Deventer aan zet. De ingediende plannen worden binnen de gemeente getoetst aan allerlei randvoorwaarden. Er is wat minder voortgang dan gehoopt, dit mede vanwege vakantie van medewerkers van de gemeente. In mei zijn beide instanties ter plekke geweest om nadere informatie in te winnen. Het gesprek met name met de gemeente is als zeer constructief ervaren en de aanwijzingen en richtlijnen hebben geholpen bij het opstellen van de inmiddels ingediende plannen.
In aansluiting met bovenstaande hebben wij inmiddels ook contact gehad met start-up Tijdlab. In een rondetafel-gesprek met twee heren van Tijdlab hebben wij uit kunnen leggen wat wij willen met het museum en zij hebben aangegeven wat zij voor ons kunnen betekenen. Tijdlab is gespecialiseerd in software ter ondersteuning van audi-visuele presentaties en biedt ook ondersteuning bij aanschaf van hardware. Wij hebben ervaren dat het belangrijk voor subsidiegevers is dat er veel aandacht wordt besteed aan ontwikkeling en educatie. De software en expertise van Tijdlab kan daarbij zeer nuttig ingezet worden.
Inmiddels is Harry Beffers niet meer actief als bestuurslid van Stichting Dorpsarchief en wij zijn hem erkentelijk voor zijn bijdragen aan de Stichting.
Voor contact verwijzen wij u naar de site van Stichting Dorpsarchief of direct naar onderstaande personen:
Richard Schrijver, Pastoorsdijk 20, 7433 DK Schalkhaar
Theo Brinkman, Prinses Beatrixweg 5, 7433 DB Schalkhaar
Willie Hurenkamp, Oerdijk 98, 7433 AD Schalkhaar
Familie Venneman, Frieswijkerweg 7, 7433RB Schalkhaar